در باره کنگره 21 اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد

20161213
به انجمن های عضو اتحادیه سراسری


احتراما

همانگونه که قبلا یادآور شدیم  کنگره 21 اتحادیه سراسری درهفته آخر ماه فوریه  و یا هفته اول ماه مارس برگزار خواهد شد. برای شرکت در کنگره لطفا به نکات تشکیلاتی زیر توجه فرمائید.

- کلیه انجمن های عضو می باید طبق قوانین سوئد حق عضویت سال 2016 خود را حداکثر تا پایان ماه دسامبر 2016  به حساب اتحادیه سراسری واریز فرمایند.

- گزارش فعالیت های سال 2016 انجمن ها برای درج در دفتر گزارش های کنگره می باید ( بصورت معمولی و نه پ د اف ) حد اکثر تا پایان دسامبر به آدرس ایمیل اتحادیه سراسری فرستاده شود.

- اطلاعات مربوط به چگونگی برگزاری کنگره و محل آن بطور جداگانه به آگاهی شما خواهد رسید.

با مهر و دوستی
دبیر اجرائی
اصغر نصرتی

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org