اطلاعیه برگزاری کنگره 21 اتحادیه سراسری


احتراما
به آگاهی انجمن های عضو اتحادیه سراسری می رسانیم که کنگره 21 اتحادیه سراسری از روز شنبه  15 آوریل 2017 ساعت 14  تا یکشنبه 16 آوریل ساعت 16 در شهر شوده برگزار می گردد.
یاد آور می شویم که در روز شنبه بین ساعت 12الی 13.30 نمایندگان می توانند در محل کنگره نهار صرف نمایند. از کلیه انجمن های عضو تقاضا می شود به نکات تدارکاتی زیر توجه نمایند:

1- محل برگزاری کنگره First Hotel در شهر شوده با آدرس و تلفن زیر می باشد .
FIRST HOTEL Alphyddevägen 541 21 Skövde
 Tel 0500 – 44 57 10
2- انجمن هائی که حق عضویت سال 2016 خود را پرداخت نموده اند و اوراق عضویت آن ها در دفتر مرکزی کامل است، عضو رسمی کنگره خواهند بود و به کنگره دعوت می گردند.
3- نمایندگان انجمن ها بر اساس جدول زیر در کنگره حضور می یابند:
 • انجمن های  9  تا 99  نفر --------- یک نماینده
 • انجمن های 100  تا 199   نفر ------ دو نماینده
 • انجمن های 200 نفر به بالا ------- سه نماینده
4- هزینه ی اقامت درمحل کنگره وهزینه آمد و رفت نمایندگان با احتساب ارزانترین وسیله نقلیه از طرف اتحادیه سراسری پرداخت می شود.
5- از انجمن ها ئی که هنوز گزارش فعالیت ارسال نکرده اند تقاضا می شود گزارش خود را همراه با عکس حد اکثر تا اول ماه آوریل  به دفتر مرکزی ارسال دارند تا در دفتر گزارش ها درج شود.
6- اعضای اتحادیه سراسری تا اول آوریل فرصت دارند که پیشنهادها و نظراتی را که مایلند در کنگره 21 مطرح شود به دفتر مرکزی ارسال نمایند تا در پیک نظرات و پیشنهادات درج شود.
7- افرادی که به غذای ویژه ای حساسیت دارند به دفتر مرکزی اطلاع دهند
8- به دلیل محدود بودن جا لطفا از آوردن مهمان به کنگره خودداری نمایید.
اوراق ویژه ی کنگره 21 شامل دستور جلسه پیشنهادی – فرم مخصوص اعتبارنامه – بروشور انجمن های عضو – دفتر گزارش ها در محل کنگره در اختیار نمایندگان گذاشته خواهد شد .

24 فوریه 2017
دفتر مرکزی اتحادیه سراسری

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org