دعوتنامه جهت شرکت در جلسه دوم کنگره 21 اتحادیه سراسری

احتراما
همانگونه که می دانید اولین جلسه کنگره 21 اتحادیه سراسری که در تاریخ شنبه 15 آپریل 2017 در شهرشوده برگزار گردید به حد نصاب نرسید. شرکت کنندگان برای رعایت اساسنامه و مشارکت نمایندگان سایرانجمن های عضو تصویب نمودند که جلسه دوم کنگره 21 در اولین فرصت تدارک دیده شود. لذا هیئت مدیره اتحادیه سراسری با مساعدت مسئولین واحد غرب برای این مهم برنامه ریزی نمودند. در نتیجه
جلسه دوم کنگره 21 در روز شنبه 19 آگوست 2017 از ساعت 9 تا 17 در حومه شهر بوروس برگزار می گردد

در ضمن یک اردوی تابستانی ازطرف اتحادیه سراسری واحد غرب از جمعه 18 آگوست تا پایان روزیکشنبه 20 آگوست در همان محل ( حومه شهر بوروس ) تدارک دیده شده است. نمایندگان انجمن های عضوامسال این امکان را هم دارند که در صورت تمایل علاوه برحضور درجلسه کنگره از برنا مه های متنوع اردو نیز استفاده نمایند. هزینه آمد و رفت و اقامت نمایندگان مثل سابق به عهده اتحادیه سراسری است.
از آنجا که تا 18 آگوست زمان زیادی باقی نمانده است از کلیه انجمن های عضو تقاضا می شود حداکثر تا پایان روز یکشنبه 6 آگوست شرکت خود را برای جلسه دوم کنگره 21 به اطلاع ما برسانند تا ما برای رزرو جا و خرید بلیط فرصت داشته باشیم.
تغییرات اساسنامه ای نیز در این کنگره در دستور کار خواهد بود . در این رابطه نیز می توانید پیشنهادات خود را تا پایان روز یکشنبه 6 آگوست برای ما ارسال دارید تا در دستور جلسه کنگره گذاشته شود.
اوراق ویژه کنگره 21 از جمله دستور جلسه پیشنهادی – فرم اعتبار نامه ها – بروشور انجمن های عضو –دفتر گزارش ها – در محل کنگره در اختیار نمایندگان گذاشته خواهد شد.
25 ژوئیه 2017
دفتر مرکزی اتحادیه سراسری

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org