گفتگو با اصغر نصرتی و دکتر حسین یحیائی

در اين كليب ابتدا گزارشي كوتاه از گشايش گنگره 21 و سپس گفتگو با اصغر نصرتي و دكتر حسين يحيايي و در پايان بخش هايي از مراسم و گفتگوهاي گنگره امده است

برگرفته از ایران گلوبال


 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org