متفرقه

 

متفرقه

 نام کتاب                                           نام نویسنده یا مترجم

1- از کودکی..... عکسهایی از نصرالله کسرائیان            نصرالله کسرائیان

2- تهران قدیم                                                  جعفر شهری - 5 جلد

3- کندلوس                                                       علی اصغر جهانگیری

4- جغرافیای مفصل ایران                                      ربیع بدیعی -  3 جلد

5- دفتر راهنمای واژه نگار

6- زندگی                                                         نصرالله کسرائیان

7- دیداری از ایران

8- زمزمزمه های پایدار با بزرگان شعرو موسیقی           فروغ بهمن پور

9- فلسفه کتاب داری و اطلاع رسانی                          فاطمه (بهار) رها دوست

10- تری دی استودیو                                            میکله ماتوسیان - کیوان فلاح مشفقی

11- سیستم عملیاتی                                               منیژه روحانی                               

12- مفاهیم اساسی کامپیوتر                                     راجر هانت – جان شلی - فریده اکباتانی

13- خود آموز ریز پردازنده ها                                 محمد امینی فیل آبادی

14- راهی به آسمان « موسیقی به زبان ساده »               ریحانه خا ضع

15- نوروز          2 عدد                                       شیرزاد آقائی

16- بررسیهای تاریخی و مذهبی آئین نوروزی                رحیم عزیزی

17- جشن فرودگان فرود گ پنجه                               هاشم رضی

18- جشن ها و آداب و معتقدات زمستان                        سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

19- روش های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات              تامس لیند لف - عبدالله گیویان

20- دانستنیهایی درباره جهان                                     ولتر . ا . هاولی - جمشید مهرپویا

21- شگفتی های کاوش جهان                                    جون مکبنتاش - نیاز یعقوبشاهی

22- مردی که موفق می شود                                     مهرداد مهرین

23- روش های مطالعه                                            علی اکبر سیف

24- روش ساده ترک سیگار                                       آلن کار - الهه رحمتی

25- بدینگونه کودک دو زبانی می شود                           لنوره آرنبری - احمد هنر بخش

26- پسر میخواهید یا دختر ؟                                      عبدالخلیل حاجتی

27- مشکلات تعلیم و تربیت                                        فتح الله حبیبی

28- شورکورت بوکن ( کتاب گواهینامه رانندگی)

29- نگاهی به موقعیت کلی ایرانیان در دانمارک                 منصور ح . سپیدی

30- در معرفی چند قانون از قوانین کار سوئد                    فرهاد شعبانی 

31- حقوق خارجیان و تلویزیون سوئد                             طاهر صدیق

32- با سوئد آشنا شوید                                               ............  -  طاهر صدیق

33- حقوق بین المللی عمومی                                       محمد صفدری

34- آئین دادرسی مدنی                                              سید جلال الدین مدنی

35- ایرانیان مهاجر در ایالات متحده                              عبدالمعبود انصاری - ابوالقاسم سری

36- حقوق پناهندگان                                                 شیرین عبادی

37- پناهندگان ایرانی     2 عدد                                   مرکز پژوهش و همیاری ایرانیان

38- مهاجرت قوها اجباریست نه اختیاری                        رضا – نه رودی ( حق بین )

39- زری من             2 عدد

40- آموزش خط نستلیق                                             محمد حسن اثباتی

41- راهنمای مادران جوان                                         الن . اف . گوتماخر حسن مرندی   

42- آرت ایران                                                       اردشیر محصص

43- موسیقی ملی ایران و ترانه های ملی ایران                   عطاالله خرم

44- امثال و حکم                                                     احمد ترک زاده