رویدادها

اظهارنامه مالیاتی


مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص به اداره مالیات سوئد تا پایان روز چهارشنبه دوم ماه مه 2018 است و چنانچه بعد از آن بفرستید مشمول جریمه قانونی آن خواهید شد.
امروزه می توان این اظهار نامه را از طریق اینترنت فرستاد که مزایای فراوانی دارد منجمله اگر مالیات اضافی پرداخت کرده باشید برگشتی مالیات را قبل از جشن نیمه تابستان یعنی در ماه ژوئن دریافت خواهید کرد. برای ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق اینترنت از کد های نوشته شده در برگه کاغذی اظهارنامه و یا شناسه بانکی موبایل استفاده می کنید  

هرگونه ارقام غلط  و خلاف واقعیت در اظهار نامه مالیاتی می تواند به محکومیت های سنگینی از سوی اداره مالیات منجر شود. از اینرو مراقب باشید که درآمدها و کسورات را همانگونه که هستند در اظهار نامه مالیاتی منعکس کنید. البته قسمتهائی که اداره مالیات قبلا اطلاعاتی از درامدها و کسورات دریافت نموده در اظهار نامه مالیاتی درج نموده است و کافیست اگر موردی برای تغییر ندارید وارد سایت اداره مالیات شده و با استفاده از کد شناسائی و کد امضا که در بالای صفحه 1 مشخصات اظهارنامه مالیایت بر درآمد سال 2017 چاپ شده است ، اظهار نامه مالیاتی خودرا بفرستید.